V priebehu školského roka plánujeme rôzne aktivity s deťmi aj v spolupráci s rodičmi.

 • Týždeň Jablka
 • Test školskej zrelosti pod vedením špeciálneho pedagóga
 • Mikuláš v materskej škole
 • Vianočná besiedka
 • Návšteva Základnej školy
 • Návšteva knižnice, múzea
 • Návšteva divadla, kina
 • Divadelné a kultúrne predstavenia v materskej škole
 • Karneval v materskej škole
 • Žonglér v materskej škole
 • Pobyt v čajovni v materskej škole
 • Návštevy Soľnej jaskyne
 • Predplavecký výcvik v plavárni
 • Deň Zeme
 • Deň Matiek
 • Deň Detí
 • Deň Otcov
 • Výlet na Ranč
 • Športové popoludnie v materskej škole
 • Rozlúčka s predškolákmi