PozvÁNKA

Pozvánka na Plenárnu a triednu schôdzu Rodičovského združenia