vystúpenie pre starých rodičov

Október – mesiac „Úcty k starším“. Všetkým starým rodičom srdečne blahoželáme!