návšteva komárňanskej pevnosti

S deťmi sme navštívili Komárňanskú pevnosť so sprievodkyňou. Deti sa naučili niečo nové o našom meste a najviac sa im páčila prechádzka tmavými chodbami, kde si svietili baterkami a čelovkami.