Ľudské telo

Deti sa oboznamovali s jednotlivými časťami ľudského tela.