trieda zelená – týždeň so šašom – jašom

S deťmi sme sa zabávali a tancovali.