Zápis do 1. ročníka ZŠ bude v dňoch 7.4. – 9.4.2022.