Žiadosť – oprava strechy

Urgentné riešenie havarijného stavu strechy a priestorov hospodárskej budovy.