Návšteva zš pohraničná

Navštívili sme ZŠ Pohraničná, deti boli aktívne a veľmi sa im tam páčilo.