návšteva zš rozmarínová

Navštívili sme ZŠ Rozmarínová, deti boli aktívne a veľmi sa im tam páčilo.