olympiáda škôlkárov 2022

Naša škôlka sa zúčastnila Športovej olympiády 2022, deti boli veľmi šikovné a dobre sme si zašportovali.