návšteva základnej umeleckej školy

Výtvarný ateliér.

Koncert pre deti (poznávanie hudobných nástrojov).