akcie v rámci dňa detí

Celý týždeň sme s deťmi oslavovali ich sviatok.

VÝLET NA FARMU – NOVÁ OSADA

ZMRZLINA

ZÁBAVNÉ DOPOLUDNIE – DISKOTÉKA A ODOVZDANIE NOVÝCH HOJDAČIEK NA ŠKOLSKOM DVORE

NÁVŠTEVA KINA – „MYŠI PATRIA DO NEBA“