rozlúčka s predškolákmi

Naši predškoláci sa rozlúčili so škôlkou, kamarátmi a s pani učiteľkami.