Stretnutie sa uskutoční dňa 23.8.2022 o 9:00 hod. v našej MŠ, rodičom budú poskytnuté všetky potrebné informácie.