oznam

Vážení rodičia a milé deti,

po letných prázdninách vás všetkých s radosťou privítame v našej škôlke dňa 5.9.2022 pod vedením novej pani riaditeľky PaeDr. Editky Bókovej.

Tešíme sa na vás!