dni svetielok

Našu škôlku sme si vyzdobili krásnymi vyrezávanými tekvicami.