Október – mesiac „Úcty k starším“

S deťmi sme vyrobili krásne pozdravy pre starých rodičov.

Ľúbim babku a dedka.