Posedenie rodičov s deťmi pri príležitosti blížiacich sa Vianoc.