vianočná besiedka v našej mš

Posedenie rodičov s deťmi pri príležitosti blížiacich sa Vianoc.