návšteva babky kuchárovcov

Babka Kuchárovcov nás navštívila v škôlke a s deťmi maľovala krásne vajíčka. ĎAKUJEME!