V tejto sekcii budete  dostávať pravidelné informácie o dianí v materskej škole. Na konci mesiaca uskutočňujeme v každej triede konzultačné hodiny, kde vám triedna pani učiteľka zhrnie celý mesiac, čo sa dieťa nové naučilo, na čom ešte treba popracovať a zlepšiť.