Materská škola „Legoland“, Mederčská ul. 38, 94501 Komárno

Telefón do MŠ: 035/7730162
(informácie o deťoch počas dňa)

Odhlásenie zo stravy: ŠJ J.A.Komenského: 035/7700813

e-mail: msmedercska@komarno.sk

Prevádzka materskej školy: denne od 6:15 do 16:00