Naša materská škola otvorila brány 15.5.1978 ako dvojtriedna materská škola s počtom detí 66. V danom roku odpracovali rodičia 20 hodín pri dokončení a skrášlení školského dvora. Nachádza sa uprostred malého zeleného sídliska. Skladá sa z dvoch prízemných budov s terasami.

V súčasnosti plníme celodennú výchovu a vzdelávanie v dvoch triedach:

Trieda „Červená“ s počtom detí 19

Trieda „Zelená“ s počtom detí 19

V učebnom pavilóne sú umiestnené triedy, spálne, sklady učebných pomôcok, šatne, čakárne pre rodičov, sociálne zariadenia a výdajne kuchyne. Samotné triedy sa skladajú z dvoch častí: jedna časť sa využíva ako učebňa a herňa, druhá časť ako spálňa. Triedy sú veľké, vzdušné a svetlé (po rekonštrukcii v roku 2010: plastové okná, nové radiátory, výmena PVC). Vybavenie tried je moderné, usporiadané do hracích kútikov s dostatočným množstvom hračiek a učebných pomôcok.

Materská škola má po rekonštrukcii aj samostatnú jedáleň a revitalizované WC a umyvárky v obidvoch triedach.

Obidve triedy sú vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou, tlačiarňou, digitálnym fotoaparátom, mikroskopom a ďalšími pomôckami, čo nám umožňuje rozvíjať digitálnu gramotnosť detí.

Pripojenie na internet umožňuje pedagogickým zamestnancom pracovať interaktívne a tým obohacovať edukačný proces. Deti pracujú s edukačnými programami s rôznorodým zameraním.

Každá trieda je dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti.

Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je aj detská a odborná literatúra, didaktické učebné pomôcky, Lego konštrukčné súpravy (Lego Duplo, Lego Dacta, Lego Education, Lego Soft, podložky, lego doplnky), hudobné nástroje. Dopĺňame ich podľa potreby s ohľadom na kvalitu a primeranosť detí.

V hospodárskom pavilóne sa nachádza telocvičňa. Telocvičňa bola zriadená z bývalej kuchyne v školskom roku 2012/2013, po získaní finančnej podpory z projektu Ministerstva školstva, kultúry a športu a spoluúčasti zriaďovateľa – Mesto Komárno. Je vybavená najmodernejším kvalitným náradím a náčiním, ktoré postupne dopĺňame.

Exteriér materskej školy umožňuje spoznávanie rôznorodosti prírodného prostredia – stromy, kríky, skalka, bylinkový kútik, jahodový kútik, kvetinové záhony.

Na školskom dvore využívame ihrisko, zriadené taktiež po získaní finančnej podpory (z projektu Otvorená škola – oblasť športu) Ministerstva školstva, kultúry a športu a spoluúčasti zriaďovateľa Mesto Komárno v roku 2009. Každoročne je dopĺňané z príspevkov rodičov a sponzorov – 2% zo základu dane.